Hoe evolueren geneesmiddelenuitgaven in open officina en ziekenhuizen? (Morse-rapport)

Zopas gaf het Riziv het nieuwste Morse-rapport vrij met onder meer een overzicht van de uitgaven en de groei per ATC3-klasse: 25 van de 152 klassen zijn verantwoordelijk voor 80% van de uitgaven in open officina. Daarop een blik, een blik op de 'hitparade' op de uitgaven in de ziekenhuizen. 12 van de 164 klassen zijn verantwoordelijk voor 80% van de uitgaven voor farmaceutische specialiteiten in het ziekenhuismilieu.

Morse is een letterwoord dat staat voor Monitoring Of Reimbursement Significant Expenses. Zoals steeds tracht het rapport een financiële follow-up te bieden van de uitgaven voor vergoedbare geneesmiddelen op basis van de genomen beleidsmaatregelen. Denk aan nieuwe invoeringen van geneesmiddelen in de terugbetaling, besparingsmaatregelen, ...).

Wat betekent de evolutie van de uitgaven voor de farmaceutische specialiteiten die zowel in open officina als in ziekenhuizen worden afgeleverd? Dit rapport slaat op gegevens tot en met december 2019.

Voor de precies gevolgde methodiek verwijzen we u naar het rapport zelf. Nog dit: wat de ziekenhuizen betreft: daar werd een extrapolatie uitgevoerd (gegevens DocPH 2019 beschikbaar voor 10 maanden, voor 85% volledig).

Voor de farmaceutische specialiteiten waarvoor er een ‘overeenkomst art 81/111’ tussen de firma en het Riziv afgesloten werd, worden de bedragen die teruggestort worden aan de ziekteverzekering (globaal budget ziekteverzekering) niet in beschouwing genomen. De details van de compensatiemechanismen vastgelegd in de bijlage van deze overeenkomsten zijn immers vertrouwelijk.

De financiële monitoring is geen exacte wetenschap: Morse-rapporten willen vooral aanzetten tot reflectie en discussie. 

Traditioneel is de tabel die een overzicht geeft van de uitgaven en de groei per ATC3-klasse een blikvanger. Ze toont dat 25 van de 152 klassen verantwoordelijk zijn voor 80% van de uitgaven in open officina.

ATC3 klassen die 1 of meerdere specialiteiten bevatten die tijdelijk ingeschreven zijn via een artikel 81/111 overeenkomst worden in de tabel aangeduid met de vermelding ‘(T)’. De reële kost voor het Riziv voor deze ATC3 klassen kan lager zijn dan de vermelde netto-uitgaven als gevolg van financiële compensaties vastgelegd in de artikel 81/111 overeenkomsten.

top 80% van jaarlijkse netto-uitgaven van het RIZIV voor geneesmiddelen in open officina

 

 

 

Groei 2018

Groei

RIZIV-

 

 

- 2017

2019 -

uitgaven

 

 

 

2018

2019 (in

 

Benaming

 

 

mio EUR)

 

Totaal

0,8%

0,0%

2.647,3

 

 

 

 

L04A

IMMUNOSUPPRESSIVA

14,6%

-4,9%

407,9

 

 

 

 

 

B01A

ANTITHROMBOTICA (T)

9,9%

9,0%

264,2

 

 

 

 

 

J05A

DIRECT WERKENDE ANTIVIRALE MIDDELEN

6,8%

-3,2%

144,4

 

 

 

 

 

A10B

HYPOGLYKEMIERENDE MIDDELEN MET UITZONDERING VAN INSULINES (T)

8,3%

11,9%

126,1

 

 

 

 

 

R03A

SYMPATHICOMIMETICA VIA INHALATIE

4,4%

4,5%

119,9

 

 

 

 

 

A02B

MIDDELEN BIJ ULCUS PEPTICUM EN REFLUXZIEKTE

5,6%

-1,6%

102,2

 

 

 

 

 

C10A

HYPOLIPEMIERENDE MIDDELEN, ENKELVOUDIG (T)

-27,6%

-10,7%

93,4

 

 

 

 

 

A10A

INSULINES EN ANALOGEN

2,9%

5,7%

90,9

 

 

 

 

 

N06A

ANTIDEPRESSIVA

-3,0%

-0,3%

86,2

 

 

 

 

 

N05A

ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA)

-2,7%

-8,1%

84,5

 

 

 

 

 

N03A

ANTI-EPILEPTICA

2,6%

4,2%

68,9

 

 

 

 

 

B02B

VITAMINE K EN OVERIGE HEMOSTATICA

-3,9%

-1,7%

59,8

 

 

 

 

 

N02A

OPIOIDEN (T)

-4,5%

-1,1%

58,4

 

 

 

 

 

R03D

OVERIGE SYSTEMISCHE MIDD. VOOR OBSTRUCTIEVE AANDOENINGEN VD

19,5%

17,9%

45,7

 

LUCHTWEGEN

 

 

 

C07A

BETA-BLOKKERS, ENKELVOUDIG (T)

-5,0%

-3,5%

45,4

 

 

 

 

 

M01A

NIET-STEROIDE ANTI-INFLAMMATOIRE EN ANTIREUMATISCHE MIDDELEN

-6,3%

-5,9%

41,2

 

 

 

 

 

C09B

ACE-REMMERS, COMBINATIEPREPARATEN

4,0%

7,6%

39,8

 

 

 

 

 

C09D

ANGIOTENSINE-II-ANTAGONISTEN, COMBINATIEPREPARATEN (T)

-7,9%

14,6%

38,8

 

 

 

 

 

M05B

MIDDELEN MET INVLOED OP DE BOTSTRUCTUUR EN -MINERALISATIE

-2,1%

0,0%

38,7

 

 

 

 

 

C09A

ACE-REMMERS, ENKELVOUDIG

-3,4%

-1,4%

32,0

 

 

 

 

 

R03B

OVERIGE MIDD. VOOR OBSTRUCT. AANDOENINGEN VD LUCHTWEGEN, VIA

-1,8%

-7,4%

31,9

 

INHALATIE

 

 

 

J01C

BETALACTAM-ANTIBIOTICA, PENICILLINES

-12,1%

-5,4%

29,3

 

 

 

 

 

L03A

IMMUNOSTIMULANTIA

-10,8%

-14,6%

28,5

 

 

 

 

 

H01C

HYPOTHALAMUSHORMONEN

4,7%

0,9%

27,4

 

 

 

 

 

J07B

ANTIVIRALE VACCINS

3,1%

1,4%

26,5

 

 

 

 

 

(T): deze ATC3 klasse bevat 1 of meerdere specialiteiten die tijdelijk ingeschreven zijn via een art 81/111 overeenkomst

Onder ‘netto-uitgaven Riziv moet telkens beschouwd worden: de ‘bruto-uitgaven Riziv’ verminderd met de persoonlijke aandelen (‘remgelden’) van de patiënt. ‘Netto-uitgaven Riziv’ houden dus geen rekening met ontvangsten in het kader van overeenkomsten artikel 81/111.

Globaal zijn de uitgaven voor de vergoeding van geneesmiddelen in open officina’s de laatste jaren gestabiliseerd, onderliggend (per geneesmiddelenklasse) worden toch belangrijke en zeer divergerende evoluties waargenomen (ofwel een sterke groei, ofwel een sterke daling, ofwel een omgekeerde trend).

Hoe staat het met de ziekenhuizen?

Evolutie van de jaarlijkse netto-uitgaven van het Rizivvoor geneesmiddelen - top 80 % (ziekenhuizen)

 

Ranking

 

 

 

 

groei

groei

totaal

 

 

Forfait

ATC 3

 

in mio

 

 

 

 

 

(%)

(%)

 

 

 

 

 

 

 

EURO 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

2018

 

2019*

 

 

 

2018-

2019*-

2019*

 

 

 

 

 

 

 

2017

2018

 

1

1

 

1

No

L01X

OTHER ANTINEOPLASTIC AGENTS (T)

39,9%

21,4%

1.024,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

2

No

L04A

IMMUNOSUPPRESSANTS (T)

6,6%

14,5%

366,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

 

3

No

S01L

OCULAR VASCULAR DISORDER AGENTS (T)

13,4%

14,9%

111,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

 

4

No

J05A

DIRECT ACTING ANTIVIRALS (T)

-43,1%

44,4%

92,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4

 

5

No

J06B

IMMUNOGLOBULINS

5,2%

4,2%

88,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

5

 

6

No

L02B

HORMONE ANTAGONISTS AND RELATED AGENTS (T)

20,3%

27,4%

86,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

7

 

7

Yes

B05B

I.V. SOLUTIONS

0,4%

-1,4%

58,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

8

 

8

No

B02B

VITAMIN K AND OTHER HEMOSTATICS (T)

-3,3%

-4,6%

51,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

10

 

9

No

L01B

ANTIMETABOLITES (T)

2,8%

10,6%

51,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

9

 

10

Mix

A16A

OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM

5,3%

-4,8%

48,2

 

 

 

 

 

 

PRODUCTS

 

 

 

11

11

 

11

No

L03A

IMMUNOSTIMULANTS

5,3%

13,1%

47,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

20

 

12

No

M09A

OTHER DRUGS FOR DISORDERS OF THE MUSCULO-

1460,1%

136,1%

45,7

 

 

 

 

 

 

SKELETAL SYSTEM (T)

 

 

 

 

(T): deze ATC3 klasse bevat 1 of meerdere specialiteiten die tijdelijk ingeschreven zijn via een art 81/111 overeenkomst (*) extrapolatie

 

In ziekenhuizen gaat meer dan de helft van de uitgaven (54%) naar specialiteiten van 2 klassen: L01X (overige cytostatica) en de L04A (immunosuppressiva). Alle moleculen behorend tot deze klassen vallen buiten het ziekenhuisforfait.

Daar waar de L04A klasse op de tweede plaats staat in de top 80% van de geneesmiddelenuitgaven in de ziekenhuizen, staat die in de top 80% in de open officina op de eerste plaats (407,9 miljoen euro in 2019).

In de open officina zien we weliswaar voor het eerst sinds jaren een daling van de uitgaven voor de immunosuppresiva met bijna 5% in 2019. Dat is te wijten aan het op de markt komen van biosimilaire geneesmiddelen en de daaraan gekoppelde prijsdaling in het kader van de maatregel ‘biologische geneesmiddelen’.

Van 13,7% naar 14,8%

In 2019 bedroegen de uitgaven voor de L04A klasse 407,9 miljoen euro in open officina en 366,1 miljoen euro in ziekenhuizen, hetgeen overeenstemt met een totale uitgave 774,0 miljoen euro of 14,8% van het globale geneesmiddelenbudget.

Ter vergelijking, in 2016 bedroegen de totale uitgaven voor de L04A klasse 598,01 miljoen euro of 13,7% van het globale geneesmiddelenbudget 2016.

Meer uitgebreide info vindt u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.