Vandenbroucke denkt aan voordelen voor wie kostenefficiënt voorschrijft

Vandenbroucke denkt aan voordelen voor wie kostenefficiënt voorschrijft

Op de Medaxes Day van afgelopen vrijdag was minister Frank Vandenbroucke de blikvanger. De dag stond in het teken van het 20-jarige bestaan van de koepelorganisatie die dit keer de klemtoon legde op off-patent geneesmiddelen met als uithangbord: “Optimal use of off-patent medicines: the offer you cannot (afford to) refuse.” Er werd ook hulde gebracht aan drijvende kracht Joris Van Assche die vorig jaar plots overleed.

Medaxes: ‘An offer you can’t refuse’

Medaxes: ‘An offer you can’t refuse’

Wim Vervaet, directeur strategie en politiek van Medaxes, stelde op de Medaxes-day van vorige vrijdag een toekomstvisie voor met een niet te weigeren aanbod vanuit de sector. Op mesoniveau kan het budget aanzienlijk worden geoptimaliseerd met keuze voor ‘de meest duurzame prijs’, luidde zijn basisstelling. De nieuwe managing director, Jasmien Coenen, waarschuwde voor de gevolgen van de enorme inflatiegroei die de Medaxes-leden mee moeten dragen zonder enige prijsaanpassing van hun producten.

Toekomstige evenementen